• Social Marketing Blog

    Blogs on what we have learned through Facebook media operation

    คุณรู้สึกไหม... ว่าการทำคอนเทนต์ หรือวิดีโอ เพื่อโพสบนเฟสบุ๊ค เป็นเรื่องยาก และน่าเบื่อ ทางออกอยู่ตรงนี้แล้ว !!!!! เรามีบริการ ถ่ายทำ ตัดต่อวิดีโอ การประกอบอาหาร สำหรับการโพสต์ลงบน เฟสบุ๊ค !!!!!! ยืนยันยอดเข้าชม สูงสุดถึง 3 ล้านวิว ของเพจ อร่อยไทย เรซิพี …. และนี่คือ คลิปวิดีโอที่ เพจ อร่อยไ...
    คุณโพสต์วิดีโอ ของคุณ…. แต่รู้สึกว่า วิดีโอเหล่านั้นดูธรรมดา ไม่โดดเด่น และมียอดเข้าชมน้อย ใช่หรือไม่ !!!!! นั้นเป็นปัญหา ที่ผู้ทำวิดีโอทุกราย ต้องพบเจอ เราสร้างวิดีโอ เพื่อถ่ายทอด กรรมวิธีการประกอบอาหาร ภายใต้ชื่อเพจ อร่อยไทย เรซิพี ( https://www.facebook.com/aroithairecipe/ ) สิ่งสำคัญ 3 ...
    บทความนี้จะอธิบายกระบวนการโดยทั่วไปในการผลิตวิดีโอโฆษณา [ขั้นตอนและกระบวนการ]กำหนดวัตถุประสงค์กำหนด KPI (ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน)วางแผนและออกแบบการจัดทำวิดิโอและแผนการโพสต์วิดีโอกำหนดลักษณะวิดีโอวางแผนและออกแบบรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละส่วนติดตามผล และปรับปรุงประสิทธิภาพงานให้เหมาะสม 1. กำหน...
    More Posts
All Posts
×